Wens om poort en hek terug te laten keren

Wens om poort en hek terug te laten keren

De Joodse begraafplaats: wie heeft er beelden en foto’s?

Een foto en een schets ziet u in dit artikel over de Joodse begraafplaats van Edam.
De schets is gemaakt door Peke Kuiken na het luisteren naar de herinnering van Hendrik van Essen, 87 jaar, die een levendige beschrijving gaf van wat hoe de Joodse begraafplaats er voor de oorlog uit zag.

Hendrik moet het kunnen weten, hij liep als jochie van de groentewinkel van zijn ouders -die later zijn groentewinkel werd - op het Oorgat op weg en terug van school vier keer per dag langs het hek en de poort van de Joodse begraafplaats.
Hij herinnert zich een zwart geteerde poort van misschien twee meter hoog met erboven een plank met  daarop in drie of vier regels tekst in Hebreeuwse letters die hem natuurlijk niets zeiden.

Later heeft hij gehoord, hij weet niet meer van wie, dat daar Ezechiel 37 stond:

Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.

Gelovige joden geloven in de opstandig: Er komt een tijd dat God heel Zijn volk zal leiden naar Israël. De levenden en de doden.
Dat is de reden dat Joodse graven nooit geruimd mogen worden en Joodse begraafplaatsen heilige grond zijn waar de doden met rust worden gelaten. Ze wachten op de grote terugkeer.

De afgebeelde foto komt uit de verzameling ansichtkaarten van zowel Jan Bouwes als van Gerrit Conijn.
Het is feest op het Oorgat. Erebogen over de hele straatbreedte.
Het is niet heel duidelijk, maar aan de linkerkant van de foto is achter het hek van de begraafplaats een bord te zien met Hebreeuwse tekst.

Het is niet makkelijk te ontwaren maar op de foto zien we aan de linkerkant onmiskenbaar een bord met Hebreeuwse tekst.

Over dat bord of over die poort zouden we meer willen weten.

Heel graag verzoeken we lezers en lezeressen van De Stadskrant om te zoeken in dozen naar meer foto’s of tekeningen of beschrijvingen van hoe de Joodse begraafplaats Edam er voor de oorlog heeft uitgezien.
Zijn er in doorleefde geheugens nog herinneringen te vinden over de omheining en de poort en het bord of balk met Ezechiël 37.

Waarom deze oproep?

In het projectplan om de waarde en de betekenis van de Joodse begraafplaats meer tot uiting te laten komen staat de wens om op één of andere wijze de tekst Ezechiël 37 terug te brengen.
Beelden en herinneringen van voor de oorlog kunnen daar een leidraad bij zijn.

Het zal niet de eerste keer zijn dat er initiatief wordt genomen om  de Hebreeuwse tekst terug te laten keren op de Joodse begraafplaats.
Met een lach op zijn gezicht vertelde Hendrik van Essen dat hij ooit een paar gulden had overgemaakt aan Gerrit bij ’t Vuur die Ezechiël 37 wilde laten terugkeren op de Joodse begraafplaats.
Het is, ondanks de paar guldens van Hendrik toen niet gelukt en wat zou het een leuke groet zijn aan de grote Edammer “Ome Gerrit” als het bord er alsnog zou komen.

Graag de informatie die u heeft naar de redactie van De Stadskrant, telefoon 0299-315 370.
Mick Nolte
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook