WE MOETEN VAN HET GAS AF; WAAROM, WANNEER EN WIE BETAALT?

WE MOETEN VAN HET GAS AF; WAAROM, WANNEER EN WIE BETAALT?

Als inwoners worden we overrompeld met nieuws over duurzaamheid, het klimaatakkoord en ‘van gas af’. Hoe maken we de juiste keuzes? Seniorenraad Edam-Volendam, èèn van de pijlers onder de Koepel Sociaal Domein, sprak Jeroen Besseling (beleidsmedewerker duurzaamheid) over de energietransitie in Edam-Volendam om wat duidelijkheid te scheppen.

Jeroen studeerde HBO-bouwkunde, is gedurende zijn loopbaan geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid en deed praktische ervaring op in de Aannemers- en Adviessector én als facilitair verantwoordelijke voor de Purmerendse ScholenGroep.

Jeroen, er is zoveel tegenstrijdige informatie over klimaatverandering. Hoe kijk jij daarnaar?

“Ik zie mezelf als een klimaatrealist. Waar klimaatexperts het over eens zijn is dat de temperatuur wereldwijd stijgt. Kijk naar afgelopen zomer, waarin temperaturen van 40 graden en hoger zijn gemeten in Nederland! Ze zijn het echter niet eens over de oorzaak ervan. Is het de mens die die ongewenste stijging veroorzaakt óf is het een natuurverschijnsel dat vanzelf weer overgaat? Ik vind dat echter van ondergeschikt belang. Als wij door een kleine aanpassing van onze gewoonten en ons gedrag ervoor kunnen zorgen dat de temperatuur iets minder hard stijgt dan voorzien, dan moeten we dat toch niet nalaten? Zeker niet met het oog op de toekomstige generaties.
Nederland heeft decennialang gebruik kunnen maken van aardgas als uniforme bron van warmte. Het gebruik van aardgas geeft minder uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen dan bijvoorbeeld gebruik van steenkool of olie. Wereldwijd raken de nu toegankelijke bronnen echter uitgeput. Daar bovenop leidt de aardgaswinning in Groningen tot grote problemen in de vorm van aardbevingen. Nederland moet dus uitzien naar alternatieven, waarbij onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid bovenaan staan. Als gemeente hebben we met die nieuwe realiteit te maken. De landelijke overheid bepaalt en de lokale overheid voert uit.”
De gemeente Edam-Volendam heeft bepaald dat nieuwe huizen aardgasvrij worden gebouwd. Voor de Broeckgouw is gekozen voor warmtepompen. Waarom eigenlijk?

Als gemeente lopen we mee in de landelijke trend. Gasloze nieuwbouw is al verplicht vanaf 1 juli 2018, behoudens zéér bijzondere uitzonderingssituaties. De keuze voor een warmtepomp bleek, na zorgvuldig onderzoek, de beste optie voor de nieuwbouwwoningen van De Broeckgouw. Met de projectontwikkelaar zijn vervolgens extra garantiestellingen overeengekomen betreffende de functionaliteit van de installaties.
Een warmtepomp neemt inderdaad ruimte in, daarom kijken we voor bestaande huizen ook naar andere mogelijkheden. Je kunt dan denken aan een warmtenet, waterstof, biogas etc. Samen met de ons omringende gemeenten onderzoeken we welke bronnen binnen onze regio beschikbaar zijn en hoe we deze kunnen inzetten. Als gemeente bepalen we vervolgens per wijk welk energiesysteem het meest logisch is. Hierbij worden ook de bewoners betrokken.
Hoe worden we financieel ondersteund en hoe gaat de gemeente daarbij om met senioren? De Seniorenraad pleit al heel lang voor één loket met een woonconsulent die hen begeleid in het woud van regelgeving.
De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners toe. We zullen inwoners dan ook tijdig informeren en meenemen in het proces. Intussen worden op landelijk niveau allerlei subsidiemaatregelen aangeboden om burgers te stimuleren zelf iets te doen. Zo is er een BTW- teruggaveregeling voor zonnepanelen en kan gebruik gemaakt worden van de landelijke energiebespaarlening of een subsidie bij Stichting Duurzaam Waterland voor als je je huis wilt isoleren. Onlangs is bijvoorbeeld een nieuwe subsidieregeling voor het isoleren van woningen aangekondigd, de SEEH-regeling. Vanaf 2 september 2019 kunnen particuliere woningeigenaren hier gebruik van maken.
Voor senioren is het energiezuinig maken van het huis, samen met andere noodzakelijke aanpassingen in het kader van bijvoorbeeld ‘langer thuis wonen’, een ingewikkelde opgave. Er is overleg gaande om een woonconsulent te benoemen voor begeleiding van deze doelgroep. Voor nu adviseer ik iedereen gebruik te maken van het energieloket van de gemeente waar u met alle vragen omtrent duurzaamheid, energiebesparing en subsidieregelingen terecht kunt: www.duurzaambouwloket.nl. U kunt natuurlijk ook bellen met de gemeente of een mail sturen naar: info@edam-volendam.nl.” 
Een laatste vraag: wat is je advies aan inwoners om nu te doen?
“Wachten. Vanuit het klimaatakkoord worden gemeenten verplicht te werken aan een ‘routekaart’ voor de energietransitie. Vòòr 2021 dienen we, per wijk, een alternatief voor aardgas te benoemen en hier een tijdspad aan te koppelen qua realisatie. Momenteel doen we onderzoek naar alternatieve en duurzame bronnen. Daarna brengen we in kaart welke wijk geschikt is voor welke energievoorziening. Het college en de gemeenteraad bepalen vervolgens de aanpak en ambitie qua voortgang. We nemen  tot 2050 de tijd om deze transitie vorm te geven.
Isoleren, daar waar het kan. Maak gebruik van de natuurlijke momenten, zoals een voorgenomen verbouwing of verhuizing om duurzame stappen te zetten in uw woonsituatie.
Koop LED-verlichting of zonnepanelen, als je wat geld over hebt. Dat verdien je namelijk snel terug.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij het duurzaamheidsloket van de gemeente en bij de Seniorenraad Edam-Volendam, Secretariaat Seniorenraad Edam-Volendam, C.H.M. (Cas) Schilder, Dirk Visstraat 2, 1132 XJ Volendam, Antwoordnummer 578, 1130 VB Volendam. E-mail: casschilder@ziggo.nl. Ook verwijzen wij u naar de aflevering van het tv programma 100-min en ouder op YouTube over dit onderwerp met wethouder Runderkamp en Jeroen Besseling.
Lia Guijt voor Seniorenraad Edam-Volendam

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook