Voorbereidingen bebouwing Lange Weeren

De gemeente gaat € 280.000,- beschikbaar stellen voor voorbereidingen in de Lange Weeren. De polder ten westen van Volendam zal op termijn bebouwd. Worden. Ontwikkelaar Scholtens heeft hier veel gronden in bezit.

Zoals het nu lijkt moeten hier maximaal 740 woningen komen. Nog niet duidelijk is hoe groot het bedrag is dat de gemeente kan doorrekenen aan de ontwikkelaar.
De gemeente is samen met andere gemeenten die de pilot ‘Waterlands Wonen’ hebben getekend, (Bouwen in de rijksbufferzone) in overleg om te kijken hoe om moet worden gegaan met de tienduizend euro aan extra kosten per woning. In totaal gaat het dan om 7,4 miljoen euro als compensatie voor verloren ‘groen’. De gemeente wil uitsluiten dat die kosten voor rekening van de gemeente zullen vallen.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook