Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.

De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatie-partners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar € 1,25 miljoen extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen.

Waterplantenoverlast
De waterrecreatie in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren heeft grote overlast van de aanhoudende groei van vooral fonteinkruid. Het vaargebied wordt beperkt doordat grote gebieden onbevaarbaar zijn en jachthavens zijn minder goed bereikbaar. De pleziervaart wijkt noodgedwongen uit naar de hoofdvaargeul voor de beroepsvaart, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook de hulpdiensten hebben bij reddingsacties veel hinder van de waterplanten. Daardoor is de veiligheid op het water niet goed gewaarborgd. 

Blijvende oplossing
Voor een blijvende oplossing van de waterplantenoverlast zijn meer structurele maatregelen nodig. Daarom wordt ook aan het Rijk gevraagd om (op termijn) de belangrijkste vaarroutes voor de waterrecreatie en de hulpdiensten op het IJmeer, Markermeer en de Randmeren te verdiepen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook