Politiebureau De Deimpt in beeld voor gezamenlijke brandweerkazerne Edam én Volendam

Politiebureau De Deimpt in beeld voor gezamenlijke brandweerkazerne Edam én Volendam

Het vrijkomen van het politiebureau aan De Deimpt in Volendam heeft voor een wending gezorgd in de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de brandweerpost Edam. Burgemeester Lieke Sievers heeft de Veiligheidsregio gevraagd om een analyse te maken of deze locatie geschikt is als brandweerkazerne. Hier zou niet alleen de vrijwillige brandweer van Edam gehuisvest moeten gaan worden, maar ook die van Volendam.

Momenteel worden er diverse scenario’s uitgewerkt, die in het najaar als voorstel worden ingediend richting de gemeenteraad.
Na de brand in de Hoogstraat ontstond (november 2017) het idee om het totale gebied, inclusief het achterliggende brandweerterrein, te ontwikkelen, om hiermee de leefbaarheid van het Edamse centrum te vergroten en de terugloop van winkels te stoppen. Dat het brandweerterrein eigendom is van de gemeente maakte het makkelijker om snel te acteren. Zeker nadat door adequaat handelen het gemeentebestuur de grond in de Hoogstraat kon verwerven.

Burgemeester Sievers had de Edamse brandweer in eerste instantie gevraagd om zelf met alternatieven te komen. “Er is daarna een lijst met 14 potentiele locaties aangedragen en serieus door het college bekeken.. Alles veranderde toen in januari van dit jaar de politie aankondigde het gebouw aan De Deimpt te willen verlaten. “De huisvesting in Purmerend is gewijzigd, waardoor dit pand te groot is geworden voor de taken van de lokale politie.”

Wat er dan gebeurt is dat de politie aan de gemeente moet vragen of zij iets met het pand willen of kunnen. “Aan de Veiligheidsregio is hierna gevraagd om met een analyse te komen En of het mogelijk is om de brandweerposten van Edam én Volendam samen te voegen in een nieuwe kazerne.”
De Edamse brandweer staat niet te juichen bij het idee, bleek snel. De vrijwilligers zijn zeer gehecht aan de eigen kazerne.

Burgemeester Sievers snapt de pijn in Edam maar ziet toch kansen richting de toekomst. “Een van de voorstellen vanuit de post Edam was om een kazerne te bouwen aan de Dijkgraaf Poschlaan, op het grasveld voor de Claes Boesserstraat. Dat ligt dichtbij huidige politiebureau. We hebben als lokale overheid ook de taak om zo zuinig mogelijk met belastinggeld om te gaan. Het politiebureau is van de overheid. Vandaar dat we zijn gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

De burgemeester benadrukt dat een mogelijke samenvoeging niet gezien moet worden als een bezuinigingsoperatie. “In de dagelijkse praktijk zien we dat beide posten heel goed met elkaar samenwerken. Maar ik snap ook dat er emoties bij komen kijken. Allebei de posten hebben een lange zelfstandige geschiedenis.”

Zeker is dat de huidige brandweerpost tot 1 januari 2021 aan de Nieuwehaven gevestigd blijft voor wat betreft de kantine en de instructieruimte. Op het Korsnäs-terrein aan de overkant zal aan het Marken tijdelijk een loods worden gebouwd voor het huidige wagenpark. De uitrukpost - waar de wagens gestald staan - zal namelijk wel eerder gesloopt worden in verband met de werkzaamheden aan de Hoogstraat.
Ondertussen worden diverse scenario’s uitgewerkt, waarbij onder meer gekeken wordt of de samenvoeging van de twee korpsen aan De Deimpt in combinatie kan met woningbouwplannen.

Burgemeester Sievers: “We hopen constructief in gesprek te blijven met de twee brandweerorganisaties. We hebben de taak om met elkaar tot een goede oplossing te komen. Ondanks de emoties hoop ik dat we uiteindelijk de meest geschikte keuze kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is dat we minimaal dezelfde veiligheid willen garanderen als in de huidige situatie.”
Politiebureau De Deimpt in beeld voor gezamenlijke brandweerkazerne Edam én Volendam

Het vrijkomen van het politiebureau aan De Deimpt in Volendam heeft voor een wending gezorgd in de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de brandweerpost Edam. Burgemeester Lieke Sievers heeft de Veiligheidsregio gevraagd om een analyse te maken of deze locatie geschikt is als brandweerkazerne. Hier zou niet alleen de vrijwillige brandweer van Edam gehuisvest moeten gaan worden, maar ook die van Volendam.

Momenteel worden er diverse scenario’s uitgewerkt, die in het najaar als voorstel worden ingediend richting de gemeenteraad.
Na de brand in de Hoogstraat ontstond (november 2017) het idee om het totale gebied, inclusief het achterliggende brandweerterrein, te ontwikkelen, om hiermee de leefbaarheid van het Edamse centrum te vergroten en de terugloop van winkels te stoppen. Dat het brandweerterrein eigendom is van de gemeente maakte het makkelijker om snel te acteren. Zeker nadat door adequaat handelen het gemeentebestuur de grond in de Hoogstraat kon verwerven.

Burgemeester Sievers had de Edamse brandweer in eerste instantie gevraagd om zelf met alternatieven te komen. “Er is daarna een lijst met 14 potentiele locaties aangedragen en serieus door het college bekeken.. Alles veranderde toen in januari van dit jaar de politie aankondigde het gebouw aan De Deimpt te willen verlaten. “De huisvesting in Purmerend is gewijzigd, waardoor dit pand te groot is geworden voor de taken van de lokale politie.”

Wat er dan gebeurt is dat de politie aan de gemeente moet vragen of zij iets met het pand willen of kunnen. “Aan de Veiligheidsregio is hierna gevraagd om met een analyse te komen En of het mogelijk is om de brandweerposten van Edam én Volendam samen te voegen in een nieuwe kazerne.”
De Edamse brandweer staat niet te juichen bij het idee, bleek snel. De vrijwilligers zijn zeer gehecht aan de eigen kazerne.

Burgemeester Sievers snapt de pijn in Edam maar ziet toch kansen richting de toekomst. “Een van de voorstellen vanuit de post Edam was om een kazerne te bouwen aan de Dijkgraaf Poschlaan, op het grasveld voor de Claes Boesserstraat. Dat ligt dichtbij huidige politiebureau. We hebben als lokale overheid ook de taak om zo zuinig mogelijk met belastinggeld om te gaan. Het politiebureau is van de overheid. Vandaar dat we zijn gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.

De burgemeester benadrukt dat een mogelijke samenvoeging niet gezien moet worden als een bezuinigingsoperatie. “In de dagelijkse praktijk zien we dat beide posten heel goed met elkaar samenwerken. Maar ik snap ook dat er emoties bij komen kijken. Allebei de posten hebben een lange zelfstandige geschiedenis.”

Zeker is dat de huidige brandweerpost tot 1 januari 2021 aan de Nieuwehaven gevestigd blijft voor wat betreft de kantine en de instructieruimte. Op het Korsnäs-terrein aan de overkant zal aan het Marken tijdelijk een loods worden gebouwd voor het huidige wagenpark. De uitrukpost - waar de wagens gestald staan - zal namelijk wel eerder gesloopt worden in verband met de werkzaamheden aan de Hoogstraat.
Ondertussen worden diverse scenario’s uitgewerkt, waarbij onder meer gekeken wordt of de samenvoeging van de twee korpsen aan De Deimpt in combinatie kan met woningbouwplannen.

Burgemeester Sievers: “We hopen constructief in gesprek te blijven met de twee brandweerorganisaties. We hebben de taak om met elkaar tot een goede oplossing te komen. Ondanks de emoties hoop ik dat we uiteindelijk de meest geschikte keuze kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is dat we minimaal dezelfde veiligheid willen garanderen als in de huidige situatie.”

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook