Nieuws


Extra druk op FC Volendam

Een raadsmeerderheid wil dat het gemeentebestuur snel actie onderneemt om FC Volendam een huurachterstand te laten betalen. Het bestuur van FC Volendam heeft bewust een deel (176.000,-) van de jaarhuur niet betaald.

Lees verder


Tunnel onder kruising N247 open voor fietsers en voetgangers

Sinds kort is het fiets-/voetpad via de tunnel onder de provinciale weg te gebruiken. De tunnel en het pad er naar toe waren al eerder klaar, maar het wachten was op de verlichting in de tunnel.

Lees verder


Gemeenten Landsmeer en Waterland lonken naar Edam-Volendam

Op 13 december, wanneer de gemeenteraad van Edam-Volendam praat over gemeentelijke samenwerking, zal ook een brief van de gemeente Landsmeer besproken worden. Die wil gaan fuseren en denkt aan de gemeente Waterland en Edam-Volendam als nieuwe partners. Edam-Volendam heeft recent een fusie achter de rug. Grote vraag is of er in de gemeenteraad een meerderheid te vinden valt voor het idee.

Lees verder


Mooie opbrengst Boekenmarkt Amnesty

Op zaterdag 10 november 2018 hield Amnesty International Edam-Volendam weer hun vertrouwde boekenmarkt. Al voor de start om 10 uur stonden er tientallen mensen te wachten om te mogen snuffelen tussen de duizenden boeken.

Lees verder


Roep om meer huurwoningen neemt toe

De presentatie door een medewerkster van de gemeente Purmerend ging over de woonruimteverdeling in de regio. Een taaie exercitie die moet leiden tot een andere verdeling van sociale huurwoningen. Raadsleden in Edam-Volendam zien liever actie in plaats van gepraat.

Na jarenlange discussies in tal van geledingen op regioniveau moet er over ruim een jaar nieuw beleid zijn opgesteld, dat dan vervolgens nog de inspraak in moet. Uitgangspunt daarbij is dat de enorme schaarste op een andere wijze verdeeld dient te worden.

Lees verder


Haydn – Die Schöpfung

Haydn – Die Schöpfung

 Haydn – Die Schöpfung

Gehoord op zondag 11 november Grote Kerk Edam

Zang Edam; Ingrid Nugteren sopraan; Georgi Ognjanov Sztojanov tenor;

Philip Barkhudarov bas; Nationaal Symfonisch Kamerorkest; Benjamin Bakker, dirigent.

 

Zang Edam maakt met Die Schöpfung de juiste keuze!

In 1790 was Haydn bijna dertig jaar in trouwe dienst van de Esterházy-familie. In dit jaar overleed zijn broodheer, Nikolaus. De opvolger van vorst Nikolaus, Paul Anton II, had geen interesse in muziek en hief de hofkapel op en Haydn besloot naar Wenen te verhuizen. Hij voelde zich gevangen als kapelmeester in een aartsconservatieve omgeving, een adelijk hof ver weg in de provincie. Hier heersten de wetten van rangen en standen, orde en gehoorzaamheid van het gezag. Haydn wilde naar meer democratische, menselijke verhoudingen.

Lees verder


Uitleg AVG voor verenigingen en stichtingen op 21 november in Edam

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat sinds de maand mei van dit jaar de AVG van kracht is. AVG staat voor Algemene Gegevens Verordening. Deze Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen.

Lees verder


“Korsnas moet beter’ roept bewoners op om naar raadszaal te komen

Gemeentebestuur ziet niets in ondergronds parkeren

Aankomende donderdag 22 november wordt het visiedocument ‘Edam Vitaal’ besproken in de gemeenteraad. Het bevat op hoofdlijnen de contouren voor de invulling van de Hoogstraat en omgeving èn het Korsnäs-terrein. Duidelijk wordt dat het gemeentebestuur niet kiest voor ondergronds parkeren. En het laat ruimte om wat extra woningen te bouwen op het Korsnäs-terrein.

Lees verder


Grote Sinterklaasloterij 2018: 1e prijzentrekking op 19 november

Grote Sinterklaasloterij 2018: 1e prijzentrekking op 19 november

• LOVE tv-uitzendingen terug van weggeweest!
• 102 deelnemende winkeliers
• Aansluiting leden Ondernemersvereniging Edam

Meer dan 100 deelnemers
Dit jaar is de Grote Sinterklaasloterij groter dan ooit! Maar liefst 21 winkeliers in Edam doen dit jaar ook mee aan onze mooie actie. Daarmee komt het totaal aan deelnemers uit op 102. Een bijzondere mijlpaal.
En dat merkt u straks in de prijzenpot!

Lees verder


Elke dag Sint en Pieten Journaal op Love TV

De Lokale Omroep Volendam Edam zendt ingaande maandag 19 november elke dag een eigen Sint en Pieten journaal uit. Het gaat om een lokaal verhaal dat is opgenomen in onze eigen gemeente.

Lees verder


SG De Triade breidt lesaanbod uit met nieuw profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI)

SG De Triade breidt lesaanbod uit met nieuw profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI)

SG De Triade biedt voortaan – als enige in haar nabije omgeving - het profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) aan. Dit profiel bereidt leerlingen voor op een start in zowel de grafische en media wereld als in de ICT, en vervolgopleidingen in beide richtingen.

Lees verder


Petros Bergalezing door Nico van Straalen

Evolutiebiologen staan vaak in het middelpunt van de belangstelling als het gaat over de relatie tussen religie en wetenschap. Wat heeft het boek Genesis nog te betekenen nu we weten dat de mens afstamt van een mensaapachtige voorouder?

Misschien is het een oplossing om wetenschap en religie strikt gescheiden te houden? Wetenschap gaat over hoe de natuur in elkaar zit en hoe alles werkt; het geloof gaat daar niet over. Religie gaat over barmhartigheid, naastenliefde en inspiratie, waar de wetenschap niet zoveel over te zeggen heeft. Deze scheiding van de twee gebieden is ook het officiële standpunt van de katholieke kerk. Daarom kon Paus Johannes Paulus II in 1996 zeggen; “De waarheid kan niet in strijd kan zijn met de waarheid”. Maar is dat een oplossing? Nico vertelt over zijn ervaringen als docent evolutiebiologie aan de VU.

Lees verder


Terugblik op fantastische intochten van Sinterklaas in Edam-Volendam

Het college van B&W kijkt terug op een weekend waarin de Sint en zijn Pieten met prachtig mooi weer zijn aangekomen in onze gemeente. Het college bedankt hierbij speciaal alle vrijwilligers en sponsors die deze mooie intochten in Oosthuizen, Middelie, Edam en Volendam mogelijk gemaakt hebben.

Lees verder


Michiel Borstlap bij Mahogany hal

Michiel Borstlap kwam het podium op en vertelde dat hij 25 jaar geleden ook in Edam optrad, toen nog in de oude locatie. Een weerzien met sommige oude bekenden. Zo kwam de avond in het licht te staan van herinneringen, soms met mooie weemoed of vertedering.

Lees verder


Roep om meer huurwoningen neemt toe

De presentatie door een medewerkster van de gemeente Purmerend ging over de woonruimteverdeling in de regio. Een taaie exercitie die moet leiden tot een andere verdeling van sociale huurwoningen. Raadsleden in Edam-Volendam zien liever actie in plaats van gepraat.

Lees verder


`Alleen met lef kunnen we als gemeenschap de cultuur veranderen`

`Alleen met lef kunnen we als gemeenschap de cultuur veranderen`

Eerste resultaten bekend in onderzoek naar terugdringen middelengebruik

Het eerste resultaat van wetenschappelijk onderzoek onder jongeren op het Don Bosco College en de Triade toont aan dat jongeren in de leeftijd van 13 en vooral 14 jaar bovengemiddeld en regelmatig met alcohol in aanraking komen. Waar 24% van de Nederlandse jongeren van 14 jaar met regelmaat alcohol consumeert, is dit percentage in Edam-Volendam 43%. Een eerste signaal dat de cultuur hier anders is en doorbroken moet worden, vinden burgemeester Sievers en wethouder Tuijp. Het programma LEF, geïnspireerd op het IJslandse model, zal uiteindelijk voor een cultuuromslag moeten zorgen.

Lees verder


Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

Gedeputeerde Staten nemen het advies over van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om voorlopig geen beslissingen te nemen over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat er nu beter geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen. Samen wordt nu eerst een plan van aanpak opgesteld om de functie van de N247 in het regionale wegennetwerk te onderzoeken.

Lees verder


1959: luxe rondgang door Edam

1959: luxe rondgang door Edam

Deze foto is genomen in 1959. De zware en sobere naoorlogse jaren waren voorbij, afgaande op de auto waarin de Sint zijn rondgang door Edam maakte.

Lees verder


Participatieavond Actieprogramma Integrale Veiligheid

Extra aandacht voor verkeer, afval en onderhoud openbare ruimte

Onze gemeente bereidt het Actieprogramma Integrale Veiligheid voor. Behalve veiligheid gaat het hierbij ook om de leefbaarheid in de wijken. Bij de voorbereiding van het plan heeft de gemeente een zestal participatiebijeenkomsten georganiseerd, zgn. gebiedsavondsessies.  Gekozen is voor de wijkindeling: Zeevang-de Purmer, Edam, Oude kom Edam, Broeckgouw-Middengebied, Oude kom Volendam en Blokgouw.

Lees verder


Piet Paulusma bezoekt Sint Maarten rondgang Edam

Weerman Piet Paulusma en SBS6 zijn vanavond aanwezig in Edam tijdens de Sint Maarten viering. Die begint om precies 17.30 uur op het Damplein.

Lees verder


Buurt huiverig voor weghalen ‘knip’ in weg

De gemeente beslist na inspraak over het mogelijk weghalen van een ‘knip’ in de weg tussen de Hendrick Dirckszstraat en Pieter Claesstraat in Edam. Deze hofjes zijn voor gemotoriseerd verkeer sinds het midden van de jaren tachtig niet meer met elkaar in verbinding door een wegversmalling.

Lees verder


Veertien vragen voor Niko Groot

Veertien vragen voor Niko Groot

Toen Niko Groot 22 jaar oud was, verliet hij Edam. Hij ging reizen en eindigde in Amsterdam. Hij was eigenlijk van plan om daar te blijven. Tot hij op een mooie novemberochtend met zijn vrouw Kristien door Edam wandelde en zag dat er een bijzondere boerderij te koop stond. Ze wonen nu drie jaar in de schoonheidspukkel van Edam, zoals hij zijn woning zelf noemt, en dat bevalt.

Lees verder


Wooncompagnie maakt acht woningen in Warder extra energiezuinig

Wooncompagnie maakt acht woningen in Warder extra energiezuinig

‘We merken nu al dat onze woning comfortabeler is’

‘Het is hier net de zoete inval, de werkmannen lopen in en uit. Maar het is voor een goed doel: onze woning is straks van top tot teen geïsoleerd.’ Aan het woord zijn Gerrie Schermer (58) en Henk Heuvelmans (66) uit Warder. Wooncompagnie voorziet binnen een tijdsbestek van vier weken acht eengezinswoningen van spouwmuur- en dakisolatie. Ook wordt HR ++ glas aangebracht en worden de kozijnen opnieuw geschilderd. ‘Het is allemaal wat kort dag en het vraagt van ons de nodige flexibiliteit, maar de werkzaamheden verlopen gladjes.’

Lees verder


Dromerig kerstsfeer bij Edamse topzaak

Kerstpresentatie Sas Bloemiste

25 november 2018 is de jaarlijkse kerstpresentatie van Sas Bloemiste van 12:00 tot 17:00 uur.

Dit jaar is het thema ‘Natuurlijk Anders’, waarbij de mooie winkel in de Kleine Kerkstraat zich heeft laten inspireren door de botanische sferen in groentinten en natuurlijke vormen.  Als je bij Sas de winkel instapt waan je je in een feestelijke, dromerige kerstsfeer.

Lees verder


Meer ruimte voor goedlopende bakkerij Peter Gorter

Meer ruimte voor goedlopende bakkerij Peter Gorter

Met de feestdagen op komst betekent het voor bakker Peter Gorter en zijn team extra drukke tijden.  Naast de enorme hoeveelheid broden en een uitgekiend assortiment banket, ruikt het de komende maanden extra lekker in en rond de bakkerij aan de Achterhaven. Speculaas, pepernoten, duivekater, gevuld speculaas, taai taai, de wereldberoemde amandelstaven, alles wordt uiteraard zelf bereid. Drukke tijden dus. En dan vindt er ook nog een verbouwing plaats die meer ruimte moet bieden aan alle activiteiten van het groeiende bedrijf.

Lees verder


Nederland Leest over voeding: we zijn wat we eten

Nederland leest lekker in de Bibliotheek

In november verslinden we boekenkasten… We lezen over koken, cultuur en lifestyle, voedingstechnologie en milieu. Alle vijf vestigingen van Bibliotheek Waterland staan van 1 tot en met 30 november namelijk in het teken van Nederland Leest en dit jaar is het thema Voeding.

Lees verder


Dirck de Graaf erelid Ondernemersvereniging Edam

Dirck de Graaf erelid Ondernemersvereniging Edam

Tijdens een recente ondernemersbijeenkomst in Het Geheim is Dirck de Graaf benoemd tot erelid van Ondernemersvereniging Edam. De voormalige drogist heeft een enorme staat van dienst voor de vereniging en Edam.

Vorig jaar september sloten Thea en Dirck de Graaf hun zaak. Er was geen opvolger gevonden voor de drogisterij-parfumerie aan het Damplein. Hiermee werd de bijna 100-jarige familiegeschiedenis afgesloten. Restaurant Het Geheim heeft inmiddels de ruimte onder de woning van Thea en Dirck ingenomen.

Lees verder


De Kast heeft unieke cadeaus voor alle leeftijden!

De Kast heeft unieke cadeaus voor alle leeftijden!

Komst postkantoor zorgt voor dagelijks drukte en gezelligheid
 

De deurbel gaat regelmatig tijdens het gesprek. Sinds het postkantoor een plekje heeft gekregen in cadeauwinkel De Kast, klinkt het oudhollandse geklingel dagelijks vele malen. Ilona Springer voelt zich na de eerste hectische weken, waarin ook nog eens vele honderden mensen een kermisfoto kwamen uitzoeken, inmiddels als een vis in het water. De combinatie van cadeaus voor jong en oud en afhandeling van allerlei postzaken en gerelateerde diensten, blijkt een schot in de roos!

Lees verder


Swingen in de Gevangenpoort!

New Orleans Funk; zo heet de zeer dansbare muzieksoort dat The Business zich volledig eigen heeft gemaakt. Deze 8-koppige formatie, compleet in stijl met blazers en percussie, maken van ieder optreden een feest! Met muziek van o.a. Dr. John, The Meters en Jon Cleary is stilstaan geen optie.

Lees verder


Requiem Vertelconcert over Alzheimer van Bart Oenema

Zondag 18 november om 15.30 uur zal in de Nicolaaskerk in Edam een bijzonder project plaatsvinden. Het betreft de uitvoering van "Requiem, vertelconcert over Alzheimer", gecomponeerd Bart Oenema.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook