Noodverordening Edam-Volendam

De gemeenteraad zal donderdag 22 maart een Verordening ‘Binnentreden’ vast stellen. Die er voor moet zorgen dat de burgemeester in noodsituaties snel op kan treden om zonder toestemming van de bewoner de woning te betreden.

De raad dient die bevoegdheid bij verordening te verlenen. De burgemeester kan in geval van oproerige beweging, ernstige wanordelijkheden of bij rampen, ofwel ernstige vrees daarvoor, gebruikmaken van noodbevoegdheden. Op grond van artikel 176 van de wet kan de burgemeester een noodverordening vast stellen.

Om toe te zien op de naleving van een noodverordening kan het nodig zijn dat toezichthouders ook zonder toestemming van de bewoner een woning kunnen betreden. Dit kan slechts als de gemeenteraad bij verordening die bevoegdheid verleend.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook