Ledenvergadering KVG

Dinsdag 20 februari houdt het KVG in de Burghwall voor haar leden jaarvergadering. Naast het officiële gedeelte is er aandacht voor nieuwe bestuursleden . Na de vergadering wordt er gekiend voor Melania de organisatie van vrouwen voor vrouwen.

Kort geleden is het KVG met een nieuw project in India gestart waarbij 50 vrouwen financieel ondersteund en onderricht worden in het maken en verkopen van Bamboeproducten . ‘Melania’ houdt de KVG op de hoogte van de gang van zaken. Zaal Burghwall open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Taxi: 368 049.
Ledenvergadering KVG

In de Burghwall op dinsdag 21 februari  aanvang 20.00 uur houdt het KVG haar jaarlijkse ledenvergadering. De agenda bevat onder meer de bestuursverkiezing waarbij alle bestuursleden aftredend en weer herkiesbaar zijn voor de periode van 1 jaar. Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden.
Ook neemt het KVG afscheid van twee wijkleidsters en heten de nieuwe welkom.
Na de pauze wordt er gekiend voor Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, een vrijwilligersorganisatie die is opgericht om het lot van vrouwen in het Zuiden te verbeteren.
Ledenvergadering KVG

In de Burghwall op dinsdag 21 februari  aanvang 20.00 uur houdt het KVG haar jaarlijkse ledenvergadering. De agenda bevat onder meer de bestuursverkiezing waarbij alle bestuursleden aftredend en weer herkiesbaar zijn voor de periode van 1 jaar. Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden.
Ook neemt het KVG afscheid van twee wijkleidsters en heten de nieuwe welkom.
Na de pauze wordt er gekiend voor Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, een vrijwilligersorganisatie die is opgericht om het lot van vrouwen in het Zuiden te verbeteren.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook