Laagdrempelige culturele en kunstzinnige activiteiten voor zoveel mogelijk 60-plussers

‘Oude Meesters’ als stimulans om mee te blijven doen

Afgelopen woensdagmiddag vond de aftrap plaats van het projectplan ‘Oude Meesters’.  Opgezet door Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam in samenwerking met de gemeente. Via tal van laagdrempelige culturele en kunstzinnige uitingen, samenwerkingsverbanden en professionele begeleiding wordt de komende jaren getracht ouderen te stimuleren om zo lang mogelijk mee te blijven doen, zich te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

Mensen worden ouder, vertelde wethouder Vincent Tuijp in een goed gevulde PX. Maar dit positieve nieuws heeft ook keerzijden. Onderzoek wijst uit dat maar liefst 40% van de ouderen zich eenzaam voelt. De gemeente telt veel culturele organisaties die een verscheidenheid aan activiteiten aanbieden. Het verhogen van culturele participatie onder ouderen betekent meer vitaliteit, welzijn en gezondheid. “Actief zijn met kunst brengt ook structuur en zorgt er voor dat je minder naar de dokter gaat. Het bevrijdt je en stelt je open voor nieuwe ervaringen.”

Een aanvraag bij het Fonds voor Culturele Participatie heeft er toe geleid dat een plan van CBW gehonoreerd is met € 40.000,-. Dat bedrag wordt door de gemeente verdubbeld en daarnaast zal de gemeente ook gelden beschikbaar stellen voor een speciale manifestatie in juni 2020. Anke Kusters is aangesteld als projectleider.

Jera van Gelder, directeur CBW Edam-Volendam, legde uit wat het plan ‘Oude Meesters, Edam-Volendam Age Friendly Cultural City’ inhoudt. Met als doelgroep 60+ is er een driedeling opgesteld: robuuste (vitale) ouderen, kwetsbare ouderen (fysieke beperking) en zorg-intensieve ouderen.

Elf kernen
In alle elf kernen van de gemeente zullen deze mensen (9.000 in getal) worden gezocht om mee te doen. Bestaande verenigingen, instellingen en individuele cultuurmakers wordt gevraagd aan te sluiten. In elke kern zal tenminste één kunstdiscipline centraal staan.

De voorlopige deelprojecten die in dat kader zijn vastgesteld zijn: Muziek door Oud en Jong, Botters en Oude verhalen, Meesterlijke kunst dichtbij (museaal), Circusavontuur en valpreventie, Samen Zingen, Oude Meesters in Beweging (dans), Stop Motion (animaties maken), Song Writing en een Kunstroute.

Van Gelder vertelde dat juist de kracht moet schuilen in een samenwerking en ideeënuitwisseling tussen jong en oud.
Uiteindelijk moeten alle deelprojecten/workshops en cursussen uitmonden in een groot lokaal festival in juni 2020 waar alle resultaten zullen worden gepresenteerd. Hierna moet het project deels op eigen kracht een vervolg krijgen.

Jera van Gelder benadrukte, na vragen uit de zaal, dat er ruimte is voor andere ideeën. Zoals het idee van Jannig Kwakman om werk van overleden Oude Meesters te exposeren. Of om ouderen te betrekken bij theatrale uitingen.
Extra focus zal er zijn op kunst en cultuur in de kleine kernen. “Die spelen een grote rol in de leefbaarheid.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook