Korsnäs, hoe verder?

“Realistisch blijven en keuzes maken’’

Ruim Baan is een stichting, die een groep omwonenden van het Korsnäs-terrein vertegenwoordigt en al meer dan een decennium constructief probeert bij te dragen aan een goede ontwikkeling van het Korsnäs-terrein. Dit hebben wij gedaan met gemeente, projectontwikkelaar en diverse belangengroepen en in de beginjaren met door de overheid gefinancierde externe ondersteuning (Habiforum).

Met name de projectontwikkelaar VOF Baandervesting heeft in al deze jaren getracht om uit de vele meningen in Edam en gemeentepolitiek een plan te ontwikkelen dat op veel fronten aansluit bij een grote diversiteit aan wensen en meningen. Mensen die het plan bestuderen zullen onder de indruk komen van de details waarin nu al wordt gedacht om het plan stedenbouwkundig goed aan te laten sluiten bij de huidige structuur van Edam. In de laatste twee presentaties van projectontwikkelaar en architecten werden de plannen daardoor in grote mate positief gewaardeerd door de aanwezigen.

Onzekerheden en dilemma’s
Ook wij, als omwonenden zijn blij dat er voortgang is met betrekking tot de ontwikkeling. Tenslotte leven wij al zeer geruime tijd in een omgeving die er niet fraai uitziet en waarbij de omliggende infrastructuur niet goed onderhouden wordt. Wij genieten al zeer lang niet meer van de sfeer en inrichting van een mooi stadje, maar meer van half afgebroken muurtjes bij Korsnäs en Baanplein, scheefstaande industriële lantaarnpalen en een lelijk hek op de vesting en braakliggend terrein. Wij zien ernaar uit als deze ontsieringen in onze stad verdwijnen en het lijkt ons dat vele bewoners dat ook zullen waarderen. Wij zien ernaar uit om dit samen met Oud Edam op te pakken en niet de boel verder te vertragen.

Eenieder kan een mening hebben over het aantal huizen en type huizen dat er op het Korsnäs-terrein moet komen. Wel valt het op dat er door dezelfde partijen vaak gevraagd wordt om meer huizen en levendigheid, maar minder verkeer. Als omwonenden hebben wij geen uitgesproken voorkeur voor 70 dan wel 120 woningen, maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat toename van het aantal woningen niet zal leiden tot een toename van de hoeveelheid verkeer. Vragen om 120 woningen en minder verkeer is gewoon niet realistisch.

Parkeren
Wij zien ook weer de discussie opkomen over ondergronds parkeren. Zowel parkeren onder het Korsnäs-terrein als onder de Balkenhaven wordt weer genoemd. Deze discussie is al heel lang gevoerd en meerdere dure onderzoeken zijn uitgevoerd. Wederom: eenieder kan een mening hebben over ondergronds parkeren voor de nieuwe bewoners. Maar het is een gegeven dat woningen dan wel duurder worden. Daarnaast is er de vrees dat de bouw van ondergrondse parkeerplaatsen schade gaat aanbrengen aan de historische huizen rond het Korsnäsgebied. Dat kan toch niet alleen een zorg van ons zijn?

Er zijn ook weer geluiden dat de ondergrondse parkeerplaats groter moet zijn dan alleen voor nieuwe bewoners; een openbare parkeergarage ook voor bezoekers en toeristen. Dit begrijpen wij echt niet. Het huidige parkeerterrein aan de Baanstraat biedt over het algemeen voldoende capaciteit. Overdag als er geen evenement is zeker, maar ook ’s avonds zijn er nog veel parkeerplaatsen vrij. Beweringen dat er geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn in Edam zijn aantoonbaar onwaar. Mensen willen alleen niet te ver lopen en een parkeergarage gaat dat niet veranderen. Een openbare parkeergarage in het centrum van Edam leidt uiteraard tot een flinke toename van het verkeer binnen de vesting. Wie wil dat nou? Wie gelooft nou werkelijk dat dit financieel haalbaar zou zijn voor die paar dagen dat Edam echt veel toeristen heeft?  Alle onderzoeken die zijn gedaan maken duidelijk: ondergronds parkeren, anders dan voor de directe bewoners, is financieel niet aantrekkelijk. En alleen een optie als er betaald parkeren in Edam komt.

Realistische keuzes?
Als omwonenden van Korsnäs vragen wij de Edammers die nu weer zoveel kritiek hebben op de plannen van VOF Baandervesting om goed na te denken welk probleem men wil oplossen en wat de consequenties zijn van nieuwe plannen. Wij zien graag dat het terrein wordt ontwikkeld en dat ook wij weer in een leuk en goed ontwikkeld centrum komen te wonen. Wij vragen mensen om realistische keuzes te maken en ontwikkeling van het Korsnäs terrein mogelijk te maken. Dit is een citaat uit de oproep bij de petitie over Korsnäs: “Met minstens 120 woningen, passend in het stadsbeeld, inclusief woningen voor jongeren en senioren, met minder autoverkeer: een autovrij Marken en een grotendeels autovrije Vesting, een levendig plan met meer dan alleen woningen en een aantrekkelijk Baanplein, inclusief een ondergrondse parkeergarage, zodat er meer parkeerruimte komt voor huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en winkelend publiek”.  Een goed voorbeeld van een statement waarin alle mogelijke wensen worden genoemd, maar geen keuzes worden gemaakt en niet wordt nagedacht over de consequenties.

Nu doorpakken!
Als de plannen van VOF Baandervesting op kleine punten kunnen worden aangepast is dat prima, maar wij staan achter de huidige keuzes van ontsluiting en inrichting in het huidige plan. Ten slotte: als u ingrijpende nieuwe plannen maakt, zou het beter zijn om deze in de bestaande klankbordgroep te bespreken, net zoals wij dat al die jaren hebben gedaan. Petities kunnen een heel verkeerd beeld geven over de mate waarin de huidige plannen worden gesteund of niet.
Chretien Delforterie, namens Stichting Ruim Baan
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook