Kleine irritaties en problemen oplossen zonder politie of gemeente

Kleine irritaties en problemen oplossen zonder politie of gemeente

Buurtbemiddelaars zetten zich in voor een fijnere samenleving

Tien inwoners van Edam-Volendam kunnen zich sinds 24 mei 2019 gecertificeerd buurtbemiddelaar noemen. Deze vrijwilligers doorliepen drie trainingsdagen en zijn al ingezet om problemen op te lossen. De inzet is dat mensen gehoord worden en weer (leren) met elkaar in gesprek (te) komen. Op deze manier zijn er dit jaar al 26 bemiddelingspogingen met doorgaans een goed resultaat uitgevoerd.

De gemeente startte vorig jaar een samenwerking met de organisatie ‘Beterburen’.  Die biedt bemiddeling aan buren die overlast ervaren en daar zelf niet uitkomen.

Inez De Jaegher van Beterburen vertelde op de laatste trainingsdag dat zij vooraf vraagtekens had of in de eigenzinnige gemeente Edam-Volendam wel voldoende vrijwilligers zouden afkomen op een oproep om zich aan te melden. “Dat vooroordeel bleek nergens op gebaseerd! We kregen direct veel aanmeldingen en de medewerking van de gemeente was zeer constructief. Eigenlijk is het nog nooit zo goed gegaan.”

Beterburen heeft ervaring in diverse gemeenten, waaronder Amsterdam. Doel van de buurtbemiddelaars is om in eerste instantie contact te zoeken met iemand die overlast ervaart uit de buurt. Bemiddelaar Joanna: “Je moet dan denken aan geluidsoverlast, geur, pesterijen, overlast van dieren, verward gedrag, rommel in tuinen of portalen.”

Doorgaans kleine zaken die tot zeer grote problemen kunnen leiden. Burgemeester Sievers: “De kracht van de samenleving wordt voor een deel niet benut. We leven in Edam-Volendam in een veilige samenleving. Toch wordt ook hier overlast ervaren. Maar niet iedereen is in staat om te praten over het oplossen van deze problemen. De uiterste stap is dat mensen dan naar de gemeente, politie of Woningbouwvereniging stappen. Maar dan is het vaak al geëscaleerd.”

De vrijwilligers hebben inmiddels al ervaren dat bijna alle mensen het liefst een oplossing willen en normaal met buren om willen gaan. “Luisteren, iemand serieus nemen en de andere partij er bij betrekken, in een gesprek op normaal niveau. Dat kan een enorm verschil maken!,” aldus buurtbemiddelaar Annet.

De buurtbemiddelaars zijn neutraal en komen niet namens een instantie. En als het probleem is opgelost verdwijnt ook het dossier.

In de praktijk blijk dat, indien mensen weer met elkaar gaan praten, ze vaak zelf oplossingen vinden en afspraken met elkaar maken. “Een heel groot deel van de problemen kunnen op die manier vroegtijdig worden opgelost, voordat het echt ontspoort.”

Mariska: “Basaal heeft elk mens dezelfde behoefte: waardering krijgen, gezien en gehoord worden. Met dat als uitgangspunt zijn heel veel problemen goed op te lossen.”

De reden om mee te doen is voor iedereen anders. Fred: “Ik zoek een zinnige vrije tijdsbesteding.” Inge: “Mijn drijfveer is het besef dat een burenruzie een enorme impact kan hebben op de kwaliteit van wonen en samenleven. Als je met kleine oplossingen kunt voorkomen dat het probleem te groot wordt, dan geeft dat veel voldoening.”

Voor informatie: www.beterburen.nl of bel voor een probleem in uw buurt met de gemeente Edam-Volendam.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook