In memoriam - Hen Schouten (voormalig wethouder)

In memoriam - Hen Schouten (voormalig wethouder)

Hen heeft een lange politieke carrière gehad. Gevraagd door een andere VVD prominent en vriend Hen de Boer werd Hen op 01-01-1976 lid van de VVD Edam-Volendam. Binnen de VVD is hij alles geweest wat je maar kunt bedenken: raadslid van 1974 tot 1978, van 1984 tot 1990 en van 1994 tot 2002. Tevens was hij lange tijd voorzitter van het lokale VVD bestuur. Daarnaast heeft Hen de wethoudersfunctie bekleed van 27-01-2000 tot 18-4-2006.

In zijn tijd als wethouder heeft hij veel bereikt, waarbij de uitvoering van het asfalteringsplan met de vele rotondes en het bruggenplan het meest in het oog springen. Ook heeft hij als een van de eerste écht geprobeerd de inwoners te betrekken bij de dingen die hen aangaan, zoals  bij reconstructies van wegen. Waar een andere wethouder tevreden zou zijn als hij 80% van de bewoners mee krijgt, bleef Hen druk bezig tot ook die allerlaatste bewoner akkoord was. Pas dan kon het sein op groen, zoals bij de herbestrating van de buurt Korea in Volendam. De bewoners konden toen kiezen uit verschillende soorten en kleuren bestratingen en lantaarnpalen. Die aanpak was vernieuwend en werd erg op prijs gesteld.

Ander opvallend wapenfeit is het plan om een nieuwe sporthal (de Seinpaal) aan de oostkant van het Zwembad te bouwen. Dat is al in 2005 door Hen aan de toenmalige gemeenteraad voorgesteld. Zoals bekend wordt dat op dit moment gerealiseerd. Hen lijkt zijn tijd ver vooruit te zijn geweest.

Politieke kleuren of afkomst waren hem vreemd. Hen was meer bestuurder dan politicus en heeft lang samen met Hen de Boer in de gemeenteraad gezeten. Nadat Hen de Boer werd verkozen tot Gedeputeerde bij de Provincie Noord-Holland werd Emile Karregat zijn rechterhand in de raad. Het politieke afscheid van Hen in 2006 was eervol. Vanaf de oprichting werd de VVD gezien en soms bewust getypeerd als Edamse partij. Dat stak Hen. Hij had Volendam even lief als Edam en wilde dat terug zien in zijn VVD. Hij heeft er hard aan gewerkt en bij zijn afscheid in 2006 liet Hen een VVD achter zoals hij wilde; met op de verkiezingslijst namen als Emile Karregat, Jan Tuijp, Wim Runderkamp, Kees Sier, Michel Bond en Corwin Sier. Zowel voor de gemeente als voor onze partij heeft Hen veel betekend. Zijn politiek afscheid en was dan ook mooi. Opvallend daarbij was hoe geliefd Hen binnen én buiten de politieke arena was. 

Dit afscheid is van een andere orde en valt ons zwaar. Zelfs toen Hen wist dat het einde naderde vroeg hij oprecht belangstellend door over de politieke besognes van dit moment. Hij wilde het nauwelijks over zichzelf hebben. Dat typeert hem. Een van de grondleggers van de VVD Edam-Volendam is niet meer. Een goed bestuurder en bijzonder aardige man is uit ons midden genomen, maar zal zeker niet worden vergeten.
We wensen Lidy, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
VVD Edam-Volendam

 
In memoriam - Hen Schouten (voormalig wethouder)

In memoriam - Hen Schouten (voormalig wethouder)

Hen heeft een lange politieke carrière gehad. Gevraagd door een andere VVD prominent en vriend Hen de Boer werd Hen op 01-01-1976 lid van de VVD Edam-Volendam. Binnen de VVD is hij alles geweest wat je maar kunt bedenken: raadslid van 1974 tot 1978, van 1984 tot 1990 en van 1994 tot 2002. Tevens was hij lange tijd voorzitter van het lokale VVD bestuur. Daarnaast heeft Hen de wethoudersfunctie bekleed van 27-01-2000 tot 18-4-2006.
In zijn tijd als wethouder heeft hij veel bereikt, waarbij de uitvoering van het asfalteringsplan met de vele rotondes en het bruggenplan het meest in het oog springen. Ook heeft hij als een van de eerste écht geprobeerd de inwoners te betrekken bij de dingen die hen aangaan, zoals  bij reconstructies van wegen. Waar een andere wethouder tevreden zou zijn als hij 80% van de bewoners mee krijgt, bleef Hen druk bezig tot ook die allerlaatste bewoner akkoord was. Pas dan kon het sein op groen, zoals bij de herbestrating van de buurt Korea in Volendam. De bewoners konden toen kiezen uit verschillende soorten en kleuren bestratingen en lantaarnpalen. Die aanpak was vernieuwend en werd erg op prijs gesteld.
Ander opvallend wapenfeit is het plan om een nieuwe sporthal (de Seinpaal) aan de oostkant van het Zwembad te bouwen. Dat is al in 2005 door Hen aan de toenmalige gemeenteraad voorgesteld. Zoals bekend wordt dat op dit moment gerealiseerd. Hen lijkt zijn tijd ver vooruit te zijn geweest.

Politieke kleuren of afkomst waren hem vreemd. Hen was meer bestuurder dan politicus en heeft lang samen met Hen de Boer in de gemeenteraad gezeten. Nadat Hen de Boer werd verkozen tot Gedeputeerde bij de Provincie Noord-Holland werd Emile Karregat zijn rechterhand in de raad. Het politieke afscheid van Hen in 2006 was eervol. Vanaf de oprichting werd de VVD gezien en soms bewust getypeerd als Edamse partij. Dat stak Hen. Hij had Volendam even lief als Edam en wilde dat terug zien in zijn VVD. Hij heeft er hard aan gewerkt en bij zijn afscheid in 2006 liet Hen een VVD achter zoals hij wilde; met op de verkiezingslijst namen als Emile Karregat, Jan Tuijp, Wim Runderkamp, Kees Sier, Michel Bond en Corwin Sier. Zowel voor de gemeente als voor onze partij heeft Hen veel betekend. Zijn politiek afscheid en was dan ook mooi. Opvallend daarbij was hoe geliefd Hen binnen én buiten de politieke arena was. 

Dit afscheid is van een andere orde en valt ons zwaar. Zelfs toen Hen wist dat het einde naderde vroeg hij oprecht belangstellend door over de politieke besognes van dit moment. Hij wilde het nauwelijks over zichzelf hebben. Dat typeert hem. Een van de grondleggers van de VVD Edam-Volendam is niet meer. Een goed bestuurder en bijzonder aardige man is uit ons midden genomen, maar zal zeker niet worden vergeten.
We wensen Lidy, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

VVD Edam-Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook