Gemeentebestuur zet in op sobere variant opwaardering parkeren Parallelweg

Gemeentebestuur zet in op sobere variant opwaardering parkeren Parallelweg

Vier opties staan ter discussie in de gemeenteraad van 14 september. Bedoeld om het toeristische parkeren in Volendam te faciliteren. Het gemeentebestuur kiest voor de minst kostbare variant; zonder een duur liftgebouw voor minder-validen. De gemeenteraad wordt gevraagd om ruim 8 ton beschikbaar te stellen.

De bereikbaarheid van het centrum van Volendam heeft al tot heel wat rapporten, maatregelen en financiële besluiten geleid. In de raad van 14 september wordt voorgesteld om geld te voteren voor de komst van ondergrondse (afval)containers, een toiletvoorziening en kiosk op het parkeerterrein Parallelweg. Ook moet er een zogeheten ‘dynamisch parkeerverwijssysteem worden aangebracht en betaald parkeren voor touringcars op genoemde parkeervoorziening ingevoerd.

Inkomsten
Naast de kosten (het plan zorgt voor € 54.500,- aan jaarlijkse kapitaallasten) zijn er ook inkomsten. Verhuur van de kiosk en toiletvoorziening is daar een van. Parkeerinkomsten wordt geschat op € 100.000,- per jaar.

Deze inkomsten zijn nog niet in het voorstel als dekkingsmiddel opgenomen. Dit gebeurt pas als duidelijk is hoe hoog het tarief zal uitvallen en op welke manier de heffing zal plaatsvinden. Ook zal handhaving weer kosten met zich meebrengen.

Geen lift
Andere varianten vallen nog duurder uit. Die gaan uit van een traplift voor minder-validen richting de Dijk. Globaal vallen de kosten hier 4 ton hoger uit.
Het voorliggende besluit meldt: “Gezien de hoge kosten voor een lift met trap, een aantal onzekerheden, zoals de dijkversterking en de mogelijke kosten voor planschade adviseren wij pakket 4, waarbij vooralsnog geen voorzieningen voor minder validen worden aangebracht.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook