‘Eenrichtingsverkeer ‘havens’ Edam en fietsers voorrang op rotondes’

‘Eenrichtingsverkeer ‘havens’ Edam en fietsers voorrang op rotondes’

Een lijvig verkeersplan voor de periode 2018-2023 zet na een intensief participatietraject de lijnen uit voor nieuw beleid voor de komende vijf jaar. Afgelopen donderdag gaf wethouder Wim Runderkamp uitleg over de plannen. De meest opvallende verandering zal plaatsvinden rond rotondes in Volendam en enkele centrumstraten in Edam.

Uit de bijdragen van veel inwoners sprak met name de zorg over veiligheid. Het rijgedrag vraagt om meer handhaving en de wethouder gaat de raad verzoeken om meer geld vrij te maken om dit te realiseren. Parkeren is ook een groot punt van aandacht. Dit onderdeel wordt later verder uitgewerkt. Dus ook de vraag of op termijn betaald parkeren moet worden ingevoerd en vooral waar.

Singelweg
Wel vertelde de wethouder dat het parkeerverwijssysteem in Volendam positief werkt. Daarnaast verwacht hij dat de aanleg van de derde ontsluiting, tussen Edam en Volendam in, voor een andere (lees betere) routing zal gaan zorgen. Ook is sinds kort het bestemmingsplan aangepast waardoor het mogelijk wordt om langs de Singelweg oplossingen te creëren die het parkeerprobleem voor Edam kunnen verminderen. De wethouder laat diverse scenario’s uitwerken, waaronder parkeeroplossingen voor bussen.

Eenrichtingsverkeer Edam
In het centrum van Edam wordt de weg vrijgemaakt om op zowel de Nieuwe-, de Voor- als de Achterhaven eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit in tegenstelling tot een besluit van twee jaar terug, waarin nog gesteld werd dat dit negatieve effecten zou opleveren voor diverse buurt- en zijstraten. Voortschrijdend inzicht noemde Runderkamp het besluit.

Wanneer deze aanpassing kan worden ingezet, kon de wethouder niet vermelden. Runderkamp verwacht dat het voorlopig niet in de planning staat. En dat het zeker nog wel eens vijf jaar kan duren alvorens deze ingreep zal plaatsvinden. “Want ook de (verkeersremmende) inrichting zal moeten worden aangepast.” Hoe de rijrichting zal uitvallen is dan ook nog niet bekend.

Zeevang
In de Zeevang zullen in de lintdorpen eveneens maatregelen worden getroffen om de verkeerssnelheid te remmen. Hier zal vooral gewerkt worden met visuele versmallingen op het wegdek.

Noord-Zuidlijn
Op 22 juli start de Noord-Zuidlijn. Vanuit Edam zal er na de zomer een elektrische bus gaan rijden. Ook wordt gekeken of er extra fietsenstallingen moeten komen en een andere routing om op- en uit te stappen. Via een bredere aanbesteding in de regio (Zaanstreek en Waterland gaan op dat vlak samenwerken) wil de gemeente meer druk uitoefenen om het busverkeer sneller en massaler over te laten stappen op elektrisch rijden.

Loswal Haven
In de gemeente zelf wordt meer ruimte vrijgemaakt voor deelauto’s. Het plan van Witkar past daar goed bij, aldus de wethouder.
Gedurende de gestelde beleidsperiode zal het gemeentebestuur onderzoek verrichten naar een fietsroute tussen Noord- en Zuideinde in Volendam, inclusief de loswal aan de Haven. Ook wordt gekeken naar enkele fietsknooppunten en de mogelijkheid om langs een deel van de Dijkgraaf de Ruiterlaan in Volendam een fietspad aan te leggen.

Voorrang rotondes
Belangrijkste wijziging binnen de gemeentegrenzen wordt het aanpassen van het voorrangsbeleid aan auto’s bij rotondes. Nu nog hebben auto’s voorrang op fietsers. Dat zal veranderen waardoor fietsers, net als wandelaars, voortaan met voorrang de negen gemeentelijke rotondes kunnen oversteken.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook