“De knip bij P. Claesstraat houdt het juist leefbaar”

Als ik het verhaal van de heer Kraaij in De Stadskrant van 19 november jl. lees, merk ik dat hij weinig weet heeft van de werkelijke situatie, waardoor de knip bij de Pieter Claesstraat is ontstaan en weer 40 bewoners van de 46 meteen hebben gereageerd op het voorstel van de gemeente om deze knip open te houden.

Ten eerste is de knip ontstaan voordat de school “de Botter” is gebouwd. Mijn buurvrouw heeft indertijd actie gevoerd omdat er kinderen op het pleintje speelden en er geen stoepen waren. We vreesden voor hun leven. Dat had dus niets met “De Botter” te maken. Ook in een korte tijd reden er twee keer een auto door een hek van een bewoner. Het in en uitrijden van de garage was een hachelijke onderneming. Door de bochten in de weg kon je bijna niet overzien dat er een auto aan kwam.

De knip open te maken, zou 4 maanden duren, kregen we te horen. Dat is nu al 10 maanden geworden. Wat is er die laatste maanden gebeurd? Een buurman heeft bijna 3 aanrijdingen voor zijn deur gezien. Door goed te remmen konden ze net op tijd stoppen. Bij één geval kon de auto net stoppen, anders had de ziekenwagen al kunnen komen. Bij het in en uitrijden van de garage hebben zich al hachelijke situaties voorgedaan. Iemand heeft al bij het uitrijden tegen een auto aangezeten en jammer, bij achteruit rijden ben je ook schuldig voor de schade. Dan natuurlijk de situaties die niet gezien of verteld zijn.

Nu de kinderen en kleinkinderen. Op het pleintje kunnen nu geen kinderen of kleinkinderen spelen. Een kind loopt achter een bal aan en het is maar te  hopen dat de auto dan op tijd stopt. We hebben geen stoepen voor de deur,  dus als je vanuit je woning loopt of met je fiets aan de hand, is het hopen dat er op dat moment geen auto voor je staat. Ook is er bij de HD straat nr. 2 een auto door hun ijzeren hek en tegen het invalidebord gereden.

Door de straten wordt nu hard gereden en wij houden onze hart vast wanneer er een ziekenwagen moet komen om het eerste slachtoffer op te halen. 43 Jaar geleden werden de bewoners van de twee pleintjes uitgenodigd op het stadhuis door wethouder Jaap Bond. De overgrote meerderheid koos voor deze afsluiting. Deze veegde toen ook meteen het probleem brandweer en ziekenwagen van tafel. Die duwen paaltjes om rijden over gras, fiets of voetpaden heen gaf hij aan. Intussen is nu ook ieder voortuig voorzien van navigatie en staat precies bij de juiste woning voor de deur.

In die 43 jaar dat deze afsluiting er is heb ik niet één keer meegemaakt dat een hulpverlener aan het zoeken was bij welke woning deze moest zijn. Ik en nog 40 overige bewoners hebben liever dat ze een keer bij een openbreking van een weg wat hinder ondervinden, dan dat we een kind moeten wegbrengen omdat een auto toch net wat te hard reed.
Tevens wil ik meegeven dat van de 6 bewoners die niet binnen de geboden 9 dagen konden gereageerd, ook bewoners zijn die toen op vakantie waren.
Ludo Voorn    

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook