CAI niet in verkoop

CAI niet in verkoop

Donderdag 24 januari besluit de gemeenteraad of zij het gemeentebestuur steunt in het voorlopige besluit om de CAI in eigen beheer te houden.

In 2017 is het onderhoudsplan CAI 2017-2021 aangenomen door de raad. De raad verzocht onderzoek te verrichten naar de keuze over het al dan niet behouden van deze voorziening waar zo’n 12.000 huishoudens gebruik van maken. Hieruit is het rapport ‘Toekomst CAI’ opgesteld.

Opbrengst bij verkoop
Dat laat zien dat verkoop eenmalig een opbrengst tussen de 10 en 15 miljoen euro kan opleveren. Al kan dit bedrag lager uitvallen, indien het aantal aansluitingen fors terugloopt. Deze opbrengst zou dan over een periode van tien tot twintig jaar kunnen worden ingezet ter dekking van de begroting. Daarna zijn volgens de notitie aanvullende belastingmaatregelen of bezuinigingen noodzakelijk.

Op dit moment houdt de gemeente jaarlijks 734.000 euro over aan de CAI, die toegang geeft tot televisie kijken en breedband internet, radio en telefonie.

Criteria
Aan de hand van diverse criteria is gekeken of verkoop voordelen biedt boven behoud. Uiteindelijk valt dit in het voordeel van behoud van de technische voorziening. Wel is het voor de toekomst noodzakelijk dat er onderzoek komt naar de tarieven met het oog op het opbouwen van een financiële buffer om het netwerk te kunnen verglazen. 

Kosten burger
Ook is gebleken dat de burger gemiddeld minimaal € 7,90 tot maximaal € 10,40 meer moet gaan betalen voor dezelfde dienst, indien de Cai verkocht wordt. Doordat er in de Zeevang en de Purmer initiavene zijn ontplooid om glasvezelkabel te ontwikkelen, is de doelstelling ‘alle inwoners toegang tot TV en breedband internet’ gewaarborgd.

Verkoop niet opportuun
Al met al weegt de gemeente de financiële gevolgen af in relatie tot de kwaliteit en de kosten voor de burger. Hierdoor wordt verkoop voorlopig niet opportuun geacht. “De technische staat van het Cai-netwerk is dermate goed dat goed aan de randvoorwaarden van huidige en toekomstige dienstverlening kan voldoen.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook