Bewoners Groot Westerbuiten bezwijken onder (landbouw)verkeer

Bewoners Groot Westerbuiten bezwijken onder (landbouw)verkeer

Zwaar en veel landbouwverkeer, auto’s en vrachtwagens richting Purmerend die de straat als sluiproute gebruiken. Bewoners van het Groot Westerbuiten in Edam hebben opnieuw aangegeven zeer veel overlast te ondervinden van het verkeer. “Terwijl de N244 hier op zeer korte afstand vandaan ligt.” De gemeente wil helpen maar is afhankelijk van andere overheidsinstanties.

Een afvaardiging van bewoners heeft recent een bezoek gebracht aan wethouder Wim Runderkamp. Zij vonden een begripvolle wethouder tegenover zich, maar ook een wethouder die afhankelijk is van de buurgemeente, de provincie en het Hoogheemraadschap.

Loonbedrijven
Bob van der Meulen is een van de bewoners. “Onze straat wordt veel gebruikt door tractoren met grote aanhangers. Volgens de wet is dat landbouwverkeer, maar in werkelijkheid zijn het grondverzet transporten door loonbedrijven. Die gebruiken het GWB omdat ze niet over de provinciale weg N244 mogen rijden. Gezien de hoeveelheid en grote van de voertuigen horen ze niet door onze woonstraat te rijden, de net verbrede N244 is daar voor meer geschikt. Dit verkeer mag, tussen Edam en de IJtunnel, overigens wel over de smalle provinciale weg N247 rijden.”

Bedrijfsauto’s
De wethouder is het met de bewoners eens maar vindt bij de provincie vooralsnog geen gehoor.
“Daarnaast gebruiken veel autoverkeer en bedrijfsauto's het GWB als kortere route tussen ons industrieterrein en de N244/industrieterrein Baanstee. Dat wordt nog gestimuleerd door de directe net nieuwe geasfalteerde Edammerweg door de Purmer naar de Baanstee. Dat kan worden verminderd door die verbinding ergens in het midden te 'knippen' waardoor er geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is en de N244 optimaal gebruikt kan gaan worden.
Ook hier heeft Runderkamp begrip voor maar is weer afhankelijk van HHNK en de gemeente Purmerend als eigenaren en wegbeheerders om dat te bereiken.”

Motie in raad
Uit het overleg bleek dat Runderkamp steun nodig heeft van de raad om de verkeersoverlast over het GWB te kunnen verminderen. “Hij wil die steun zien te krijgen tijdens de behandeling van zijn verkeersplan in de raad van juni en vraagt of wij dat, door het benaderen van de fracties, mede kunnen organiseren. Dus heb ik aan de fractie van de PvdA (Van der Meulen is oud-raadslid van de PvdA, red.) de vraag neergelegd of die bereid is met een motie het college mee te geven dat de raad deze verkeersoverlast onnodig en niet acceptabel vindt en aan de wethouder te vragen om met voorstellen te komen om dit te verminderen.

Verkeersmeter
Vanuit de gemeente is toegezegd dat binnenkort in het GWB de 'smiley' snelheidsmeter wordt geplaatst en dat zowel de bewoners als de verkeerskundige van de gemeente kijken naar andere oplossingen om de snelheid en aantrekkelijkheid voor het sluipverkeer te verminderen.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook