“Betaalbare ’nul op de meter woningen’ zijn haalbaar”

Gemeentelijke bijeenkomst over duurzaamheid biedt inspiratie!

De ambitie om van Edam-Volendam een duurzame gemeente te maken heeft geleid tot het formeren van de werkgroep ‘Op Eigen Kracht’. Hierbij zijn bijna alle politieke partijen betrokken, aangevuld met diverse burgers. Met een goedbezochte themabijeenkomst op donderdagavond 25 januari over een energieneutrale woonwijk trad men voor het eerst naar buiten. Drie sprekers zorgden voor een boeiende avond!

China
Ashok Bhalotra staat als stedenbouwkundige aan de basis van de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. De bevlogen gastspreker vertelde dat je eerst verliefd moet worden op het idee om duurzaam te bouwen (en te leven). Bhalotra was in de jaren negentig al betrokken bij de invulling van voorbeeldwijk Kattenburg in Amersfoort. Maar ook is hij betrokken bij extreem grote transities in bijvoorbeeld India en China, waar hij meewerkt aan het inrichten van een nieuwe – duurzame -stad met 1,5 miljoen inwoners. Hij laat zich inspireren door zijn fantasie en combineert duurzame oplossingen met een mooie -  aaibare - leefomgeving.

Vanuit de raad kreeg hij vooral praktische vragen. Zoals van Kick Maurer (Lijst Kras) die zich afvroeg hoe je met zo’n woonproject begint. “Het moet uit je hart komen. En begin met het zoeken naar woorden”, was zijn advies. “De techniek is er al. Uitgaande van het landschap moet je met een idee komen dat je samen met burgers en betrokkenen verder uitwerkt. Dan ontstaat er gaandeweg iets moois”, klonk het filosofisch.

Oude woningen
Alfred de Jong (CDA ), Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) en Jan Visser (Edamse School) vroegen zich af hoe je om moet gaan met verduurzaming van bijvoorbeeld de oude (en later gebouwde) kernen. Volgens de stedenbouwkundige kan dat indirect via het inkopen van schone stroom elders, zoals het idee om op grote daken panelen in te kopen, maar ook bestaat er al techniek - zoals een warmtepomp - die goed toepasbaar is voor oudere woningen. Daarnaast zou energie opgeslagen kunnen en uiteindelijk moeten worden. “Dat gebeurt al steeds meer. Er is veel mogelijk.” Kick Maurer bevestigde dat de gemeentelijke werkgroep al plannen heeft om corporatief aan de slag te gaan met zonne-energie. Een vrijwilliger van ‘Zon op Waterland’ meldde dat zij veel expertise heeft op dit vlak.

Koploper
Paul de Ruiter is sinds 1994 werkzaam in de duurzame architectuur en staat voor de bedrijfsomslag van energieconsument naar energieproducent. Zijn bureau is koploper in het ontwerpen van energieneutrale gebouwen met intelligente (technische) oplossingen. Hij verhaalde over de verandering die sinds kort goed zichtbaar is (ook in Edam-Volendam) waarbij het ooit ´linkse´ duurzaamheidsthema inmiddels breed gedragen wordt als zijnde een economische en maatschappelijke noodzaak.

De Ruiter is onder meer betrokken bij het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. `In 2050 zal het water 50 centimeter zijn gestegen. Het IJsselmeer kan het water niet meer aan, waardoor er naast een verhoging van de dijk ook pompen moeten komen.

Friends-concept
De architect heeft tal van (grote) bedrijfspanden geheel verduurzaamd, waarbij de uitwisseling van energiestromen (over- en ondercapaciteit) ook als een speerpunt geldt. Hij noemde een belangrijke component bij warmte besparen het Passiefhuis-principe, ofwel panden bouwen met een enorme isolatiewaarde. Tevens heeft hij in Amsterdam-Noord een duurzaam appartementencomplex gebouwd dat uitgaat van ´gelijkwaardige huurvormen´, het zogeheten Friends-concept. Mensen hebben een eigen slaapkamer, maar delen de keuken, woonkamer en balkon.

Groevenbeek
In Ermelo nabij de Veluwe is in 2015 een kleine wijk gebouwd bestaande uit 39 ´nul op de meter´ woningen. Wethouder Jan van den Bosch lichtte de totstandkoming van deze wijk, Groevenbeek genaamd, toe. Ook hier speelt isolatie een zeer grote rol. Samen met de ligging van de woningen, technische toevoegingen, kleine tuinen en een gezamenlijke buitenruimte zorgt het voor een eigentijdse wijk. Over het onderhoud aan de buitenruimte was nog wel een en ander aan te merken, vertelde hij, maar de woningen zijn een doorslaand succes. De animo was enorm groot en mede door een vriendelijk prijsbeleid (gemiddeld € 170.000,- vrij op naam voor ongeveer 100 vierkante meter) een goed voorbeeld dat duurzaam niet perse duur hoeft te zijn. De wethouder vertelde wel dat de gemeente geen winst had gemaakt op de (gemeente)gronden. Bewoners wisselen hun data uit met de ontwikkelaar, zodat die laatste naar de toekomst toe het energieneutraal maken verder kan perfectioneren.

Volendam
Loek Kras zag direct mogelijkheden voor Edam-Volendam. `Want ook wij hebben stukken grond in eigen beheer.´ Al vroeg partijgenoot Erik Schokker zich wel of hij het in Volendam zou gaan werken. “Hier wil men er al gauw een aanbouw of dakkapel bij. Hoe gaat dat samen met nul op de meter’ woningen?

Snelle realisatie
Een antwoord daarop had de wethouder van Ermelo niet zo snel, maar hij vertelde dat door goede communicatie met omwonenden het hele project in exact 2,5 jaar was gerealiseerd. “Van planvorming tot bewoning.” En dat het project inmiddels een binnenstedelijk vervolg heeft gekregen met een nieuwe energieneutrale wijk van 70 woningen.

Nico van Straalen (GroenLinks) sloot de inspirerende bijeenkomst af met de mededeling dat er vanuit de werkgroep nog veel duurzame onderwerpen aan de orde zullen komen op toekomstige openbare bijeenkomsten.
“Betaalbare ’nul op de meter woningen’ zijn haalbaar”

Gemeentelijke bijeenkomst over duurzaamheid biedt inspiratie!

De ambitie om van Edam-Volendam een duurzame gemeente te maken heeft geleid tot het formeren van de werkgroep ‘Op Eigen Kracht’. Hierbij zijn bijna alle politieke partijen betrokken, aangevuld met diverse burgers. Met een goedbezochte themabijeenkomst op donderdagavond 25 januari over een energieneutrale woonwijk trad men voor het eerst naar buiten. Drie sprekers zorgden voor een boeiende avond!

China
Ashok Bhalotra staat als stedenbouwkundige aan de basis van de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. De bevlogen gastspreker vertelde dat je eerst verliefd moet worden op het idee om duurzaam te bouwen (en te leven). Bhalotra was in de jaren negentig al betrokken bij de invulling van voorbeeldwijk Kattenburg in Amersfoort. Maar ook is hij betrokken bij extreem grote transities in bijvoorbeeld India en China, waar hij meewerkt aan het inrichten van een nieuwe – duurzame -stad met 1,5 miljoen inwoners. Hij laat zich inspireren door zijn fantasie en combineert duurzame oplossingen met een mooie -  aaibare - leefomgeving.

Vanuit de raad kreeg hij vooral praktische vragen. Zoals van Kick Maurer (Lijst Kras) die zich afvroeg hoe je met zo’n woonproject begint. “Het moet uit je hart komen. En begin met het zoeken naar woorden”, was zijn advies. “De techniek is er al. Uitgaande van het landschap moet je met een idee komen dat je samen met burgers en betrokkenen verder uitwerkt. Dan ontstaat er gaandeweg iets moois”, klonk het filosofisch.

Oude woningen
Alfred de Jong (CDA ), Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) en Jan Visser (Edamse School) vroegen zich af hoe je om moet gaan met verduurzaming van bijvoorbeeld de oude (en later gebouwde) kernen. Volgens de stedenbouwkundige kan dat indirect via het inkopen van schone stroom elders, zoals het idee om op grote daken panelen in te kopen, maar ook bestaat er al techniek - zoals een warmtepomp - die goed toepasbaar is voor oudere woningen. Daarnaast zou energie opgeslagen kunnen en uiteindelijk moeten worden. “Dat gebeurt al steeds meer. Er is veel mogelijk.” Kick Maurer bevestigde dat de gemeentelijke werkgroep al plannen heeft om corporatief aan de slag te gaan met zonne-energie. Een vrijwilliger van ‘Zon op Waterland’ meldde dat zij veel expertise heeft op dit vlak.

Koploper
Paul de Ruiter is sinds 1994 werkzaam in de duurzame architectuur en staat voor de bedrijfsomslag van energieconsument naar energieproducent. Zijn bureau is koploper in het ontwerpen van energieneutrale gebouwen met intelligente (technische) oplossingen. Hij verhaalde over de verandering die sinds kort goed zichtbaar is (ook in Edam-Volendam) waarbij het ooit ´linkse´ duurzaamheidsthema inmiddels breed gedragen wordt als zijnde een economische en maatschappelijke noodzaak.

De Ruiter is onder meer betrokken bij het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. `In 2050 zal het water 50 centimeter zijn gestegen. Het IJsselmeer kan het water niet meer aan, waardoor er naast een verhoging van de dijk ook pompen moeten komen.

Friends-concept
De architect heeft tal van (grote) bedrijfspanden geheel verduurzaamd, waarbij de uitwisseling van energiestromen (over- en ondercapaciteit) ook als een speerpunt geldt. Hij noemde een belangrijke component bij warmte besparen het Passiefhuis-principe, ofwel panden bouwen met een enorme isolatiewaarde. Tevens heeft hij in Amsterdam-Noord een duurzaam appartementencomplex gebouwd dat uitgaat van ´gelijkwaardige huurvormen´, het zogeheten Friends-concept. Mensen hebben een eigen slaapkamer, maar delen de keuken, woonkamer en balkon.

Groevenbeek
In Ermelo nabij de Veluwe is in 2015 een kleine wijk gebouwd bestaande uit 39 ´nul op de meter´ woningen. Wethouder Jan van den Bosch lichtte de totstandkoming van deze wijk, Groevenbeek genaamd, toe. Ook hier speelt isolatie een zeer grote rol. Samen met de ligging van de woningen, technische toevoegingen, kleine tuinen en een gezamenlijke buitenruimte zorgt het voor een eigentijdse wijk. Over het onderhoud aan de buitenruimte was nog wel een en ander aan te merken, vertelde hij, maar de woningen zijn een doorslaand succes. De animo was enorm groot en mede door een vriendelijk prijsbeleid (gemiddeld € 170.000,- vrij op naam voor ongeveer 100 vierkante meter) een goed voorbeeld dat duurzaam niet perse duur hoeft te zijn. De wethouder vertelde wel dat de gemeente geen winst had gemaakt op de (gemeente)gronden. Bewoners wisselen hun data uit met de ontwikkelaar, zodat die laatste naar de toekomst toe het energieneutraal maken verder kan perfectioneren.

Volendam
Loek Kras zag direct mogelijkheden voor Edam-Volendam. `Want ook wij hebben stukken grond in eigen beheer.´ Al vroeg partijgenoot Erik Schokker zich wel of hij het in Volendam zou gaan werken. “Hier wil men er al gauw een aanbouw of dakkapel bij. Hoe gaat dat samen met nul op de meter’ woningen?

Snelle realisatie
Een antwoord daarop had de wethouder van Ermelo niet zo snel, maar hij vertelde dat door goede communicatie met omwonenden het hele project in exact 2,5 jaar was gerealiseerd. “Van planvorming tot bewoning.” En dat het project inmiddels een binnenstedelijk vervolg heeft gekregen met een nieuwe energieneutrale wijk van 70 woningen.

Nico van Straalen (GroenLinks) sloot de inspirerende bijeenkomst af met de mededeling dat er vanuit de werkgroep nog veel duurzame onderwerpen aan de orde zullen komen op toekomstige openbare bijeenkomsten.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook