Belangenvereniging ‘weg met die weg’ hervat overleg met gemeente

De belangenvereniging ‘Weg met die weg’ heeft het overleg met gemeente over de inpassing 3e ontsluitingsweg hervat. Sinds vorig jaar september heeft de belangenvereniging het overleg met de gemeente gestopt naar aanleiding van de plannen tussen de kommen Edam en Volendam een nieuw gemeentekantoor bij de CAI-mast te realiseren. De plannen stonden haaks op de afspraken en toezeggingen van gemeentezijde dat in het gebied tussen beide kommen geen bebouwing zou plaatsvinden.
In de tussentijd is de gemeente – zonder overleg met de belangenvereniging – gewoon doorgegaan  met de planmatige en technische voorbereidingen om vóór het eind van 2018 een ontwerpweg en -bestemmingsplan gerealiseerd te hebben.

Om de belangen van de leden zo goed als mogelijk te blijven behartigen is begin 2018 informeel contact gezocht met de gemeente, waarin de vereniging heeft aangegeven graag weer mee te willen praten over de inpassing van de weg en de voorzieningen die nodig zijn om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar wel onder voorwaarde dat in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan geen bebouwing van welke aard dan ook is opgenomen.

Van gemeentezijde is nu aangegeven dat in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan uitsluitend de bestemming weg en agrarisch/groen/water wordt opgenomen en geen bebouwing van welke aard (de huidige CAI-bebouwing uitgezonderd) dan ook. En ook is aangegeven dat in het deel tegenover de Tjalk, dat onderdeel uitmaakt van het plangebied de Lange Weeren, geen bebouwing is voorzien (met uitzondering van een ontsluiting van de Lange Weeren op de 3e ontsluitingsweg).

Cees Veerman, bestuurslid belangenvereniging ‘Weg met die weg’. “Het vertrouwen lijkt hiermee hersteld en daarom hebben wij als belangenvereniging onlangs het overleg met de gemeente over de inpassing van de 3e ontsluitingsweg hervat. De afspraken over de  inpassing worden nu uitgewerkt. Afgesproken is dat de gemeente in gezamenlijkheid met de belangenvereniging in juni via één of  twee ‘sessies’ de eindresultaten aan alle belangstellenden presenteert.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook