Anonieme brandbrief personeel gemeente over gemeentesecretaris

Een anonieme brief, geschreven door personeelsleden op het stadskantoor van Edam-Volendam, over de werksfeer sinds de komst van de nieuwe gemeentesecretaris Hermans, heeft veel stof doen opwaaien. Hermans wordt onder meer verweten zich als een dictator op te stellen. Ook zijn er vragen over de hoogte van zijn salaris, de vergoeding voor het huren van een woning, nevenwerkzaamheden, selectieve informatievoorziening en de wijze waarop een aantal beleidsbepalers zijn ontslagen. “Het draagvlak voor de heer Hermans bij het management (de afdelingshoofden, projectleiders, coördinatoren) is minimaal.” Ook bevat de brief ‘roddel en achterklap’ over de hoogte van salarisschalen, etentjes, de mening van Hermans over bestuurders en collega’s op de werkvloer. Hermans is deze maand een jaar actief als belangrijkste ambtenaar.

Het gemeentebestuur heeft donderdag kort gereageerd: Sinds eind december zijn het college van B&W, de gemeenteraad en het personeel op de hoogte van de anonieme mail. De burgemeester heeft de mail beantwoord met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is de uitnodiging niet beantwoord.
Het college is niet van plan te reageren op anonieme brieven/mails. De gemeenteraad is via het presidium (daarin zitten alle fractievoorzitters van de gemeente) volledig op de hoogte gesteld met betrekking tot de stappen en inhoud. Met het presidium is vorige week afgesproken dat alle gemeenteraadsleden uitgebreid uitleg zouden krijgen over de zaken die in de mail zijn vermeld. Deze informatie is op woensdag 18 januari jl. aan alle raadsleden beschikbaar gesteld, alsmede aan alle medewerkers van onze gemeente. Tevens is opnieuw een uitnodiging voor een gesprek gestuurd naar het mailadres van de opstellers van de anonieme brief.
 
Anonieme brandbrief personeel gemeente over gemeentesecretaris

Een anonieme brief, geschreven door personeelsleden op het stadskantoor van Edam-Volendam, over de werksfeer sinds de komst van de nieuwe gemeentesecretaris Hermans, heeft veel stof doen opwaaien. Hermans wordt onder meer verweten zich als een dictator op te stellen. Ook zijn er vragen over de hoogte van zijn salaris, de vergoeding voor het huren van een woning, nevenwerkzaamheden, selectieve informatievoorziening en de wijze waarop een aantal beleidsbepalers zijn ontslagen. “Het draagvlak voor de heer Hermans bij het management (de afdelingshoofden, projectleiders, coördinatoren) is minimaal.” Ook bevat de brief ‘roddel en achterklap’ over de hoogte van salarisschalen, etentjes, de mening van Hermans over bestuurders en collega’s op de werkvloer. Hermans is deze maand een jaar actief als belangrijkste ambtenaar.

Het gemeentebestuur heeft donderdag kort gereageerd: Sinds eind december zijn het college van B&W, de gemeenteraad en het personeel op de hoogte van de anonieme mail. De burgemeester heeft de mail beantwoord met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is de uitnodiging niet beantwoord.

Het college is niet van plan te reageren op anonieme brieven/mails. De gemeenteraad is via het presidium (daarin zitten alle fractievoorzitters van de gemeente) volledig op de hoogte gesteld met betrekking tot de stappen en inhoud. Met het presidium is vorige week afgesproken dat alle gemeenteraadsleden uitgebreid uitleg zouden krijgen over de zaken die in de mail zijn vermeld. Deze informatie is op woensdag 18 januari jl. aan alle raadsleden beschikbaar gesteld, alsmede aan alle medewerkers van onze gemeente. Tevens is opnieuw een uitnodiging voor een gesprek gestuurd naar het mailadres van de opstellers van de anonieme brief.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook