37 corporaties maken bezwaren kenbaar in brief aan minister

Wooncompagnie verzet zich tegen het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen
Wooncompagnie heeft samen met 36 woningcorporaties en een huurdersvereniging haar bezorgdheid geuit over het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren laten zij weten grote bezwaren te hebben tegen de voorgestelde maatregelen. De toelichting op het wetsvoorstel schetst volgens de partijen een verontrustend beeld: een sociale huursector die louter is bedoeld voor de lagere inkomens, met alle sociale en maatschappelijke problemen van dien. Deze problemen kosten de samenleving veel méér geld dan dat de voorgestelde maatregelen de overheid op korte termijn besparen, verwachten de corporaties. De woningcorporaties vragen de minister het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen grondig te wijzigen en bieden daarbij hun hulp aan. ‘Met elkaar kunnen we zorgen voor het behoud van een sociale huursector als volwaardig woningmarktsegment.’

Ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector verdwijnt uit beeld
De partijen hebben hun vraagtekens bij het feit dat het kabinet, bij de toewijzing van sociale huurwoningen, kijkt naar de huishoudgrootte. Alleenstaanden met een middeninkomen komen hierdoor minder snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Door de voorgestelde maatregelen verdwijnt het ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector, die een thuis biedt aan velen steeds verder uit beeld. Daar maken wij ons grote zorgen over,’ benadrukt Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘De kern van het wetsvoorstel is: wie meer kán betalen, móet ook meer betalen. De middeninkomens betalen de commerciële hoofdprijs en lage middeninkomens betalen extra om de huur van de laagste inkomens te beperken. De rijksoverheid, die de betaalbaarheid dus niet meer via de huurtoeslag regelt, ontspringt de dans,’ aldus Van Schaik.

Betaalbaarheid is een verantwoordelijkheid van corporaties én van het Rijk
Volgens de directeur-bestuurder is het huurbeleid juist bedoeld om de prijs, kosten en kwaliteit van woningen in evenwicht te brengen. ‘Wij vinden dat corporaties aan de betaalbaarheid horen bij te dragen door de huren zo laag mogelijk te houden,’ zegt hij. ‘Het Rijk draagt bij met een goede huurtoeslagregeling die wordt opgebracht door alle belastingbetalers. Het koppelen van de nieuwe inkomensgrenzen en de mogelijkheid tot inkomensafhankelijke huuraanpassingen zijn hier niet de juiste instrumenten voor. De sociale huursector moet in onze optiek openstaan voor iedereen die geen toegang krijgt tot een markthuur- of koopwoning.’

Nibud-normen ook toepassen op huurtoeslag
Als het gaat om betaalbaarheid gaat het wetsvoorstel uit van de Nibud-normen: het besteedbaar budget op huishoudensniveau. ‘Wij vragen ons af waarom de overheid diezelfde normen niet toepast
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook