‘Volendam 550 jaar’ afhankelijk van animo ankerfiguren Volendam

In 2012 bestaat Volendam 550 jaar. Althans, in de tot nu toe gevonden documenten wordt Volendam al genoemd in 1462. Dus nog elf maanden om er een mooi feest van te maken. Terwijl in Edam anderhalf jaar voor de start van het feestjaar 2007 de voorbereidingen tot de stadsfeesten al in een vergevorderd stadium waren, is het in Volendam nog stil. Wethouder Runderkamp wil in februari de beeldbepalende personen uit het verenigings- en bedrijfsleven polsen of er sowieso animo bestaat om het aanstaande dorpsfeest te vieren.


Die ankerfiguren komen binnenkort bijeen in zogeheten klankbordgroepen die de ontwikkeling van een economische visie Edam-Volendam moeten gaan onderzoeken. “Hierin worden mensen uit de gehele samenleving gevraagd om aan deel te nemen. Je moet dan denken aan culturele en sportverenigingen, welzijn, toerisme, ondernemersverenigingen, IBEV. Diezelfde mensen wordt gevraagd om een werkgroep te formeren aangaande de dorpsfeesten in 2012.”

 
Zomers feest
Wethouder Runderkamp (economische zaken) wil daar polsen of er animo is voor het feest en hoe dat gestalte moet krijgen. Hij denkt dan aan een zomerse periode van drie tot vier weken met veel activiteiten op tal van terreinen. “Maar als een vereniging eerder of later met een evenement wil komen moet je dat natuurlijk niet uitsluiten. We zullen als gemeente het feest vooral faciliteren en eventueel borg staan tot een bepaald bedrag. We komen niet zelf met een invulling.”

Nooit gevierd
Waar Edam zijn feest een klein jaar vierde met de zomer als zwaartepunt, denkt de wethouder dat het feest in Volendam iets minder intens wordt beleefd.”Edam had al de ervaring met de stadsfeesten in 1957. In Volendam hebben we het ontstaan van ons dorp tot op heden nooit speciaal gevierd.”

Havenfeesten
Wel waren er in de late jaren zeventig grote manifestaties rondom de protesten tegen een mogelijke Markerwaard in het IJsselmeer. In de jaren tachtig werden de Havenfeesten georganiseerd met veel muziek. Dit ter ere van het 200-jarig bestaan van diezelfde haven. Ook BZN had in die periode haar aandeel met twee grote openluchtconcerten in het centrum. De laatste decennia zijn er vooral grote concerten georganiseerd in het FC Volendam stadion.

Animo bevolking
Wim Runderkamp hoopt dat de Volendamse bevolking de handschoen via de deelnemers aan de klankbordgroepen economische visieontwikkeling gaat oppakken. “Dan weet je ook snel of we er echt belangstelling voor is.”BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook